Гетъринг* е VIP система за преференции и намаления, специално договорени за фирмите в системата и платежоспособни физически лица.


Системата допринася за повишаване на конкурентноспособността и подобряването на показателите на българския бизнес като осигурява възможност фирмите да реализират: увеличение на продажбите; намаляване на разходите чрез пазаруване по цени на едро от другите фирми в системата; увеличаване на потребителската мрежа с нови и дългосрочни платежоспособни клиенти; нарастващ престиж и реклама с гарантиран мащаб.


Ай Дийл Гетъринг ( I Deal Getering) е гаранция за престиж и качество на получаваните стоки и услуги. Системата е затворена и в нея влизат само VIP фирми, поканени да участват предварително и отговарящи на условията за гетъринг фирма. Физическите лица, които влизат в системата, също трябва да отговарят на условията за гетъринг потребител.
* Гетъринг се превежда буквално от английски език “Получаваш, влизайки в кръга”. GETERING, съдържа думите GET (вземам, получавам), RING (пръстен, кръг) и началната букват Е на думата ENTER (влизам, вписвам се, вземам участие): GET-E-RING.