Ай Дийл ООД ( I Deal Ltd.) е номер едно Гетъринг ( Getering) компания в България. Стартира своята дейност в края на 2006 г. с основната цел да създаде система от отстъпки между фирми, от която да се ползват и платежоспособни VIP клиенти.


Мисията на компанията е да свърже добрите фирми с добрите клиенти. Добрите фирми са тези, които предлагат качествени стоки и услуги. Добрите клиенти са платежоспособните и изискващите качество и добро обслужване.


Екипът ни се състои изцяло от силно мотивирани високообразoвани млади специалисти в областта на фирмения мениджмънт, информатиката, PR и рекламата, правото и международни отношения.