АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Курсовете по английски език се провеждат по системата NEW HEADWAY на издателство Oxford. Курсовете се провеждат в 5 нива: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced.

-

Цена Промоция

120 лв