Автокаско

Автокаско

Застраховка Автокаско не е задължителна застраховка, за разлика от застраховка Гражданската отговорност.
Застраховка Автокаско може да се прави само за някои от изброените събития и/или за всички, съобразено с предназначението на автомобила и цената, която клиента желае да заплати за застраховката.

-

Цена Промоция

ниски цени