Продукти

-

ЪГЛОВ ПРОФИЛ С ...

Устойчив на алкалност PVC ъглов профил с мрежа, за армиране и прецизно оформяне на външни ръбове и кантове по сградата в процеса на нейното топлоизолиране.


Свойства

- армира и предпазва от нараняване ръбовете и
кантовете на сградата

- предотвратява образуването на пукнатини

- оформя прецизно правите ъгли и кантовете на
конструкцията

- устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори

- не съдържа пластификатори


- армиращата мрежа е здраво свързана с профила посредством ултразвук

- лек монтаж и сигурност при работа


Предназначение

Ръбоохранителен и армиращ профил от PVC с интегрирана в него алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа. Предпазва ръбовете и кантовете на сградата от механични повреди и ги оформя прецизно.

Двустранно запоената стъклотекстилна мрежа е обработена с алкалоустойчив и предотвратяващ приплъзването импрегнатор и гарантира лесно и сигурно зашпакловане в армиращият слой на топлоизолационната система. Предотвратява образуването на пукнатини по ъглите и ръбовете на конструкцията.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.


Разход

1 м/м


Опаковка

Профил с дължина 2500 мм

Връзка 25 бр

0,00

Цена

ЪГЛОВ ПРОФИЛ С ...

Устойчив на алкалност PVC ъглов профил с мрежа, за армиране и прецизно оформяне на ръбове и кантове по сводове с различен диаметър при тяхното топлоизолиране.Свойства


- армира и предпазва от нараняване ръбовете и
кантовете по сводове

- подходящ за сводове с различен диаметър

- предотвратява образуването на пукнатини

- оформя прецизно свод с идеален кант


- устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори

- не съдържа пластификатори


- армиращата мрежа е здраво свързана с профила посредством ултразвук

- лек монтаж и сигурност при работаПредназначение

Ръбоохранителен и армиращ профил от PVC с интегрирана в него алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа. Предпазва от механични повреди ръбовете и кантовете по сводове с различен диаметър и ги оформя прецизно. Оформя прецизно свод с идеален кант.

Двустранно запоената стъклотекстилна мрежа е обработена с алкалоустойчив и предотвратяващ приплъзването импрегнатор и гарантира лесно и сигурно зашпакловане в армиращият слой на топлоизолационната система. Предотвратява образуването на пукнатини по ръба на сводовете.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.Разход

1 м/мОпаковка

Профил с дължина 2500 мм.

Връзка 25 бр.

0,00

Цена

ЪГЛОВ ПРОФИЛ С ...

Устойчив на алкалност PVC ъглов профил с мрежа на ролка с подвижни рамена за армиране и прецизно оформяне на вътрешни и външни ръбове и кантове с ъгъл различен от 90°.


Свойства


- армира и предпазва от нараняване ръбовете и
кантовете на сградата

- предотвратява образуването на пукнатини

- оформя прецизно правите ъгли и кантовете на конструкцията

- устойчив на алкалните въздействия от циментовите разтвори

- армиращата мрежа е здраво свързана с профила посредством ултразвуК

- не съдържа пластификатори

- лек монтаж и сигурност при работаПредназначение

Ръбоохранителен и армиращ профил от PVC с интегрирана в него алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа на ролка. Предпазва ръбовете и кантовете на сградата от механични повреди и ги оформя прецизно.

Подвижните рамена на профила позволяват армирането на външни и вътрешни ръбове с ъгъл под и над 90°. Навитият на ролка профила е с дължината 25 метра, което премахва опасността от грешка при снаждането на класическите ъглови профили.

Двустранно запоената стъклотекстилна мрежа е обработена с алкалоустойчив и предотвратяващ приплъзването импрегнатор и гарантира лесно и сигурно зашпакловане в армиращият слой на топлоизолационната система. Предотвратява образуването на пукнатини по ъглите и ръбовете на конструкцията.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.


Разход

1 м/м


Опаковка

Навит на ролка профил с дължина 25 м.

0,00

Цена

ЪГЪЛ ЗА ДИАГОНА...

Готов за употреба, предварително оформен армиращ ъгъл, за сигурно и прецизно оформяне на вътрешни ъгли и диагонално армиране около прозорци, врати, щурцове и др.Свойства

- за диагонално армиране на ъглови отвори в стената:
ъгли на прозорци, врати, щурцове и др.

- поема оптимално силовите напрежения възникващи
в тези области

- предотвратява напукването на топлоизолационната
система

- гарантира професионално изпълнение на
армирането на топлоизолационната система

- устойчив на алкалните въздействия от циментовите
разтвори

- не позволява премествания и приплъзвания

- бърз и лесен монтаж в ъглите на отворитеПредназначение

Предварително оформен и щанцован от алкалоустойчива стъклотестилна мрежа, готов за употреба ъгъл за диагонално армиране около ъгли на прозорци, врати и щурцове. Поема напреженията и предотвратява напукването на системата около отворите в нея. Едновременно с диагоналното армиране, в една работна операция, се извършва и сигурното и прецизно оформяне на вътрешните ъгли, предпазвайки ги от механични повреди. Препоръчва се за саниране на пукнатини в тези области.

Изработен е от стъклотекстилна мрежа, обработена с алкалоустойчив и предотвратяващ приплъзването импрегнатор и гарантира лесно и сигурно зашпакловане в армиращият слой на топлоизолационната система.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.Разход

1 бр/ъгълОпаковка

Армиращ ъгъл 350х300х200 мм

Кутия 25 бр.

0,00

Цена