TOTEX ЕООД - Продукти/Дейност

Тревен чим,тревни смески,хидропосев
София 1618, кв.Манастирски ливади, ул. Казбек 31 - 02/ 9 544 544, 0887 573 200 0888 573 200

Тревен чим голе...

Тотех е лидер в производството на тревен чим. Тревният чим е готова трева и се прилага при експресно затревяване на всякакъв тип терени.
За изграждане на спортни терени и по-големи площи фирмата предлага тревен чим големи рула /big rolls/,които полагаме със специална чимополагаща машина.
Доставка на чимове се извършва при предварително заявено количество.
Производство на тревен чим:
с. Негован,обл.София, 0888 573 200
с. Старо Оряхово,обл.Варна, 0889 505 144

Цена

Тревен чим за с...

Тотех е лидер в производството на тревен чим.
Фирмата разполага с бази за производство на тревен чим в с.Негован, обл.София и с.Старо Оряхово, обл.Варна.
Тотех предлага тревен чим за сянка, подходящ за сенчести терени, засенчвани от сгради или растителност, но идеално се развива и на слънце. Притежава фини листа и расте по-бавно. Коси се по-високо в сравнение с останалите видове треви. Не е устойчив на интензивно натоварване, но създава гъст наситено зелен килим с несравними естетически показатели.
Предоставяме възможност за директна доставка на чимове при предварителна заявка на количествата.
За допълнителна информация, тел: 0888 573 200

Цена

Тревни смески

Предимствата на тревните смески са безспорен факт. Комбинацията от няколко вида треви с различни качества дава възможност по-бързо да се постигне равномерен, конкурентноспособен и плътен чим, благодарение на съчетанието между различни жизнени форми, които взаимно се допълват, без да се потискат.
Препоръчителна посевна норма:1 кг./25-30 кв.м
За поръчки, тел:0887 573 200, онлайн магазин или фейсбук страницата Най-красивата градина.

Цена

Тревни смески с...

Тревните смески за спортни терени са изключително издръжливи на отъпкване. Те са подходящи за изграждане на интензивно натоварени тревни площи, детски площадки и частни дворове.
Препоръчителна посевна норма: 1 кг./25 кв.м
За поръчки, тел: 0887 573 200, онлайн магазин или фейсбук страница Най-красивата градина.

Цена

Тревни смески з...

Тотех предлага парков тип тревни смески,които осигуряват бързо формиране на здрав тревен чим.
Те са подходящи за паркове, градини, площи от градски тип и зони за развлечение.
Тревата има добри естетически качества и е издръжлива на отъпкване.
Препоръчителна посевна норма: 1 кг./25-30 кв.м
За поръчки,тел: 0887 573 200, онлайн магазин или фейсбук страница Най-красивата градина.

Цена

Тревни смески з...

Тотех предлага френски и датски тревни смески за слънце. Тревните смески за слънце са силно сухоустойчиви, предназначени за сухи и припечени терени и места със сух климат. Издръжливи на интензивно натоварване.
Препоръчителна посевна норма: 1 кг./25-30 кв.м
За поръчки, тел: 0887 573 200, онлайн магазин или фейсбук страницата Най-красивата градина.

Цена

Бяла детелина

Тотех предлага семена от бяла детелина, която е идеалното решение за по-сухи и бедни почви.
При бялата детелина създаденият тревен чим е много атрактивен и с добри естетически показатели.
Тя е по-малко влаголюбива от другите треви.
Коси се по-рядко. Устойчива на натоварване.
Препоръчителна посевна норма: 1,5 кг./100 кв.м
За поръчки,тел: 0887 573 200, онлайн магазин или фейсбук страница Най-красивата градина.

Цена

Райграс

Райграсът е универсален тревен вид, който осигурява бързо формиране на здрав тревен чим.
Подходящ за паркове и спортни терени, площи от градски тип и зони за развлечение.
Добре се развива в глинести и песъчливи почви.
Препоръчителна посевна норма: 1 кг./25-30 кв.м
За поръчки, тел: 0887 573 200, онлайн магазин или фейсбук страница Най-красивата градина.

Цена

Тревен чим

Тотех е лидер в производството на тревен чим. Тревният чим е трева, отгледана предварително в продължение на година. Той е предназначен за незабавно полагане и трайно създаване на всякакъв тип тревни площи. Това е модерен и сигурен продукт, с който лесно, безпроблемно и бързо се затревяват всякакви терени.
В Тотех чимовете се предлагат на рула.
Доставката на чимовете става при предварително заявено количество.
Бази за производство на тревен чим: с. Негован /обл. София/, тел: 0888 573 200 и с. Старо Оряхово /обл. Варна/, тел: 0889 505 144

Цена

Тревен чим прои...

Фирма Тотех разполага с две производствени бази за тревен чим в България - с.Негован / обл.София /, тел: 0888 573 200 и с.Старо Оряхово /обл.Варна/, тел: 0889 505 144
Чимовете се предлагат във вид на рула с размери: 0,40 х1,25 и 0,46 х1,09
Предоставяме чимове при предварително заявено количество. Запитване може да направите на посочените телефони.

Цена