ТИ КОМЕРС ЕООД - Галерия

асансьори и компютърни управления
- - 02/ 963 16 95

МОДУЛ UNIVERSAL LIFT CONTROL

Модулът Universal Lift Control е предназначен за модернизация на стари и амортизирани у-ния. Проектиран е с оглед вграждането му в съществуващо табло за управление, без да променя или влияе на блокировките и апарати за безопастност.
 

ПЛАТКА

Всички елементи са разположение върху печатна платка с размери LxWxH160x110x25mm. Електрическото загранване се извършва с променливо напрежение – 19V (от клема 91)