СО МАТ АД

спедиция,превози
1138 София, Самоковско Шосе 1 - 02/9356 409, 9356 218

.
СО МАТ АД е част от корпорацията Вили Бетц и е водеща фирма за сухопътен транспорт и логистика в България, Европа, Азия, Близкия и Среден изток. Разполага с автопарк с 4000 нови автомобили Мерцедес в групата, от които 700 са с българска регистрация, 250 автовоза и 20 тежковоза, отговарящи на европейските стандарти ЕВРО 3 и ЕВРО 4. Изградена е мрежа от клонове, бюра и терминали в Европа, Азия, Близкия и среден Изток, предлагащи интегрирана транспортна и логистична структура. Фирмата осигурява пълен контрол като всички камиони са оборудвани със сателитна връзка, GPS система за следене на товарите и получава непрекъсната информация. СО МАТ АД е получила сертификат за управление на качеството на транспортните услуги EN ISO 9001:2000.

СО МАТ разполага с разгърната мрежа от представителства, терминали и гранични бюра, което неминуемо способства за постигане на по-голяма гъвкавост и адаптивност на фирмата към условията на висококонкурентния пазар на транспортни услуги и посрещане на нуждите и изискванията на нашите клиенти в максимална степен:

Представителства зад граница

– Новоросийск (Русия);

– Будапеща (Унгария);

– Шпийлфелд (Австрия);

– Поти (Грузия);

– Дамаск (Сирия).

Участие в смесени дружества

– Българо - иранско дружество IBTC;

– Българо-германско дружество МАТБЕТЦ - Берлин, Германия;

– Българо-полско дружество ПОЛМАТ - Варшава, Полша.Централен офис


Адрес:

1138 София, Самоковско Шосе 1


Телефони:

02/9356 409, 9356 218


Лице за контакти:

С. Димитрова


E-mail:

sdimitrova@somat-sofia.com, jnikolova@somat-sofia.com


Уеб сайт:

www.somat-sofia.com
Категория:

Транспорт

Бранш:

АВТОТРАНСПОРТ


Категория:

Транспорт

Бранш:

СПЕДИЦИЯ


Категория:

Транспорт

Бранш:

ВОДЕН ТРАНСПОРТ