БЪЛГАРИ

ОБЩИНА ЦАРЕВО
село Българи, община Царево, област Бургас - 0550 55035

.Село Българи се намира на 18 км от гр. Царево, разположено върху плоския гръб на планинско било, заобиколено от нагънатите заоблени хребети на Странджа. На изток от с. Българи е най-старият български резерват “Силкосия”, а на 7 км североизточно се намира защитената местност “Марина река”, в миналото част от “Силкосия”. Околностите на селото са заети от вековни гори с подлес от зеленика. Край селото са руините от крепостта Градище, във вътрешността на която личат останки от вътрешно укрепление и основи на малка църква.

Днес Българи е единственото село, съхранило от дълбока древност автентичния езически ритуал Нестинарството, запазило обичая в автентичния му вид: Огън и тъпан, танц и жарава – мост към измерението на духа. Отваряйки се небесната порта, се срещат духа и земното и заживяват за малко заедно. Последователите на огнения култ в Странджа са убедени, че огънят е благодатен и затова той не пари и не изгаря танцуващите върху нажежените въглени нестинари. Обрядът се изпълнява всяка година на 3 юни – деня на християнските светци Константин и Елена, които нестинарите смятат за свои закрилници и носители на силата. Тази уникална традиция е включена в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.


Централен офис


Адрес:

село Българи, община Царево, област Бургас


Телефони:

0550 55035


Лице за контакти:

Калина


E-mail:

y_arnaudova@mail.bg


Уеб сайт:
Категория:

Община Царево

Бранш:

Българи