БРОДИЛОВО

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Бродилово 8282 - 05565215

.

Намира се на 12 км южно от Царево, на левия бряг на река Велека, при брод, който е дал името му. Над селото се извисява връх Голямата папия - най-високият в приморска Странджа - 502 м. Легенда гласи, че в особено ясно време от Голямата папия, се вижда Босфора.

В района на Бродилово са описани три крепости. Първата е разположена южно от селото. Тя е на връх, който доминира в околността и се нарича “Калето”. Втората крепост е в местността “Пефтич” на 1 км западно от Бродилово. Югоизточно от селото се откриват следи от стара църква, дала името на местността Палеокльос. Около Бродилово има три могилни некропола и следи от металургична дейност.

Най-ранното открито до сега споменаване на селото е в документ за търговия със сол от 1498г. Сведения за Бродилово се откриват и в регистри на кааза (окръг) Анхиало от XVII в. В карта на Хайнрих Киперт от края на миналия век е нанесено с името Бродиво. До 12 юли 1914 г. селото е населявано от гърци-нестинари.

След войните Бродилово е заселено с български бежанци от Източна Тракия.

В 1926 г. Бродилово имало 221 къщи и 1110 жители, от които 720 бежанци от Източна Тракия. Сега жителите му са 280. Край селото са запазени остатъци от лонгозни гори, характерни за долината на р. Велека.

Празникът на селото е в деня на Св. Пантелеймон.


Централен офис


Адрес:

Бродилово 8282


Телефони:

05565215


Лице за контакти:

Калина


E-mail:

tsarevo@dir.bg


Уеб сайт:
Категория:

Община Царево

Бранш:

Бродилово