MyInsurance.bg

Моята застраховка онлайн
София 1618, Красно Село, бл.207, ап.38 - (2) 962 61 71; 088 88 33 408

.
Myinsurance.bg е застрахователен портал, на който можете да направите Вашата застраховка онлайн и да намерите полезна и актуална информация.
Основните продукти, които можете да намерите на сайта са:
Застраховка Гражданска отговорност е задължителна и покрива имуществени или неимуществени щети причинени на трети лица, от притежателите и/или ползвателите на МПС. Застрахованите лица биват физически и юридически.
Застраховка Автокаско е доброволна, а не е задължителна застраховка, включва защита на МПС срещу кражба, пътно-транспортни произшествия ,включително щети в паркирано състояние, злоумишлени действия на трети лица , пожар, природни бедствия и други събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.
Застраховка Зелена карта покрива имуществени или неимуществени щети причинени на трети лица, от притежателите и/или ползвателите на МПС на територията на страните членки на Международното споразумение “Зелена карта”.


Централен офис


Адрес:

София 1618, Красно Село, бл.207, ап.38


Телефони:

(2) 962 61 71; 088 88 33 408


Лице за контакти:

-


E-mail:

office@myinsurance.bg


Уеб сайт:

MyInsurance.bg
Категория:

Услуги

Бранш:

ЗАСТРАХОВАНЕ