БЕСТ ПАРТНЪРС / BEST PARTNERS

еврофондове, инвестиционни проекти
София 1000, ул. Шипченски проход № 43 - + 359 8859 88596

.
“Бест Партнърс” ООД е млада динамично развиваща се консултантска компания, която предлага уникални за българския пазар консултантски продукти и услуги. Фирмата е специализирана в консултиране на бизнеса по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове при кандидатстване на български компании за финансиране по програми на Европейския съюз. Компанията работи с екип от специалисти, притежаващи знания и опит в сферата на предприсъединителните програми на ЕС (ФАР и САПАРД), както и оперативните програми за усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС. Ние работим в постоянно сътрудничество с водещи експерти и партньори с цел осигуряване на технологичното, правно и финансово обезпечаване на проектите.


Централен офис


Адрес:

София 1000, ул. Шипченски проход № 43


Телефони:

+ 359 8859 88596


Лице за контакти:

Любомир Танев


E-mail:

info@bestpartners.bg


Уеб сайт:

www.bestpartners.bg
Категория:

Услуги

Бранш:

KОНСУЛТАЦИИ


Категория:

Услуги

Бранш:

Еврофондове