ЕКОПРОЕКТ ООД

пречиствателни станции
гр. София, кв. Иваница Данчев 17, ет. 3 - 959 28 91

.
ЕКОПРОЕКТ ООД е бързо развиваща се инженерингова фирма в областта на пречистване на отпадъчни промишлени и питейни води.


ЕКОПРОЕКТ ООД извършва следните дейности:

1. Анализи на водата съгласно законовите наредби за питейна вода.
2. Професионални консултации и предпроектни проучвания, свързани с пречистването на отпадъчните води.
3. Проектиране и изграждане на пречиствателни станции за питейни и промишлени отпадни води.
4. Реконструкция и модернизация на същесвуващи вече пречиствателни станции.
5. Осъществяване на авторски надзор, въвеждане в експлоатация.
6. Изпълнение на СМР.
7. Консултантска дейност по международни проекти.
8. Проектиране, доставка и монтаж на пречиствателни станции за частния сектор.

ЕКОПРОЕКТ ООД предлага професионални инженерингови решения за преработка на промишлени и битови отпадни води и широка гама системи, притежаващи съответните сертификати.


Централен офис


Адрес:

гр. София, кв. Иваница Данчев 17, ет. 3


Телефони:

959 28 91


Лице за контакти:

Константина Булянска


E-mail:

office@ecoproject-bg.com , ecoproject@abv.bg


Уеб сайт:

www.ecoproject-bg.com
Категория:

Строителство

Бранш:

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО


Категория:

Строителство

Бранш:

ИНСТАЛАЦИИ