ОПТИКС АД

плоска и сферична оптика, мерници
4500 Панагюрище, ул. Захари Стоянов № 65 - (+359) 357 41 25, (+359) 357 4127

.
Фирма ОПТИКС АД /OPTIX/ е създадена през 1998 г. и е 100% частно дружество. Тя е специализирана в конструирането и производството на оптични, оптико-механични и оптико-електронни възли и изделия с гражданско и военно и предназначение. Над 90% от продукцията е за експорт. ОПТИКС АД притежава дъщерни фирми, представители за Германия, Австрия, Швейцария, САЩ, Израел, Скандинавия, Великобритания.

Оптикс АД предлага:
- Сферична и плоска оптика;
- Оптични покрития;
- Оптични сборки;
- Оптомеханични възли - бинокли, окуляри, CCD TV-камери, микроскопи;
- Ротационни детайли;
- Корпусни детайли;
- Уреди за нощно виждане и мерници;
- Оптични заготовки;
- Плробни стъкла;
- Специализирана измервателна техника и апаратура.


Централен офис


Адрес:

4500 Панагюрище, ул. Захари Стоянов № 65


Телефони:

(+359) 357 41 25, (+359) 357 4127


Лице за контакти:

Георги Костурков


E-mail:

optix@optixco.com, sales@optixco.com


Уеб сайт:

www.optixco.com
Категория:

Търговия

Бранш:

ОПТИКА