Промишленост -> ЕЛЕКТРОНИКАБИМКО EООД

електронни везни

София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км, сграда ЗИТ, корпус 1, вход 1, етаж 2

02/874 80 60 , 974 35 94

ОТО СОЛАР

слънчеви електроцентрали

гр. Костинброд 2230, ул. Славянска 161

0721 / 60 267, GSM: 0887 311 998