Търговия -> ТЕХНИКАНКЛ EООД / NKL LTD.

електронни брави с пръстов отпечатък

София 1111, ул. Едисон № 37

+359 2 971 59 80, GSM:+359 878 910 575

ОТО СОЛАР

слънчеви електроцентрали

гр. Костинброд 2230, ул. Славянска 161

0721 / 60 267, GSM: 0887 311 998

АЙФЕСТ ЕООД

офис техника, видеонаблюдение

София, п.к. 1612, ж.к. “Лагера”, ул. “Акад.Иван Гешов” No 26, ет. 1, ап.3

София - 02/ 950 22 25, 950 22 26, 953 02 12, 953 05 15; Пловдив - 032/ 631 767; Сливен - 044/ 633 345

ТЕХ-НЕТ ЕООД

кабелни системи и инсталации

7000 Русе , ул. „Княжеска” 11

+359 878690009, 898306050, 878692009, 897801228