Транспорт -> ВОДЕН ТРАНСПОРТСО МАТ АД

спедиция,превози

1138 София, Самоковско Шосе 1

02/9356 409, 9356 218

ТРАНСЛЕНД ООД

спедиция, международни превози

1404 София, квартал Манастирски ливади, ул. Тодор Джебаров, бл. 122, офис 3

02/9583540